Học ở trường, học trong sách và học lẫn nhau

1.231 Lượt xem

Hưởng ứng "Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam" nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Trường tổ chức Ngày hội đọc sách cho CBGVNV và sinh viên giúp nâng cao trình độ nhận thức, mở rộng và tiếp thu kiến thức để sinh viên có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen đọc, ý thức tự học, học tập suốt đời của sinh viên. Vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2022, thư viện CTIM  tổ chức ngày hội đọc sách cho CBGVNV và sinh viên trường.

Các bạn SV giới thiệu quyển sách mình đang đọc

 Thông qua việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giảng viên và sinh viên toàn trường, tôn vinh nét đẹp văn hóa học đường, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp cận tri thức nhân loại ; tôn vinh giá trị của sách.

Các bạn sinh viên trường tham gia tích cực ngày Hội, cùng nhau trao đổi, cùng nhau đọc sách và học tập nâng cao ý thức đọc sách.

Ngày Hội đọc sách khép lại, song với sự thành công của Ngày Hội đọc sách này chúng ta có quyền tin tưởng và hy vọng rằng tinh thần của Ngày Hội sẽ thấm sâu vào trong tiềm thức mỗi CBGVNV và sinh viên nhà trường và còn lan tỏa sâu rộng tới mọi thành viên của ngày hội hôm nay với nhiều nội dung phong phú và đầy bổ ích. 

 

Ngân
Gọi 0977 65 66 69