ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn nhập hồ sơ xét tuyển:

- Sau khi có kết quả TB lớp 12 hoặc điểm thi THPT Quốc gia, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng CTIM thông qua hệ thống này.

- Thí sinh đăng ký, vui lòng nhập đầy đủ các thông tin vào form mẫu dưới đây (lưu ý: gõ đầy đủ dấu tiếng Việt)

 
 
 
 
 
 
 
Bạn hãy nhập điểm theo thứ tự các môn
 
 
 
Lưu ý nhập số điểm lẻ: vd 5.4, 6.2, 7.9
 
Khác
 
(*): Thông tin bắt buộc

Gọi 0977 65 66 69