Trắc nghiệm ngành nghề

Trắc nghiệm ngành nghề (RIASEC)

Câu 1. Năng động

Câu 2. Cẩn thận, tỉ mỉ

Câu 3. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy

Câu 4. Lịch thiệp, tử tế

Câu 5. Tính tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng

Câu 6. Tổng hợp, khái quát, suy diễn

Câu 7. Làm việc với con số, theo các quy định

Câu 8. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch và quyết định

Câu 9. Điều tra, phân loại, kiểm tra đánh giá

Câu 10. Hoạt động vì mục tiêu xă hội, cái chung

Câu 11. Lắng nghe và sẵn sàng phục vụ

Câu 12. Có óc tưởng tượng

Câu 13. Dự kiến về chi tiêu, ngân sách

Câu 14. Tính tìm hiểu, khám phá

Câu 15. Làm các công việc thủ công

Câu 16. Tính toán, so sánh, ghi chép số liệu

Câu 17. Khả năng giải quyết các vấn đề

Câu 18. Làm việc ngoài trời

Câu 19. Dễ xúc động

Câu 20. Trình diễn, diễn xuất

Câu 21. Khả năng viết, trình bày ý tưởng

Câu 22. Tính thân thiện, giúp đỡ người khác

Câu 23. Được sự kính trọng, vị nể

Câu 24. Có đầu óc phân tích

Câu 25. Vận hành máy móc, thiết bị

Câu 26. Có thể chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc

Câu 27. Năng khiếu âm nhạc

Câu 28. Cạnh tranh, vượt lên người khác

Câu 29. Làm công việc có nhiệm vụ rõ ràng

Câu 30. Lên kế hoạch, điều phối công việc

Câu 31. Lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin

Câu 32. Gây ảnh hưởng đối với người khác

Câu 33. Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn

Câu 34. Khả năng hòa giải, giải quyết sự việc

Câu 35. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp

Câu 36. Thực hiện những vấn đề phức tạp

Câu 37. Có tính tự lập

Câu 38. Dễ thích nghi, linh động

Câu 39. Quản lý, chỉ đạo, xem xét, đánh giá

Câu 40. Thích gặp gỡ, làm việc với con người

Câu 41. Có đầu óc thực tế

Câu 42. Tính quyết đoán

Câu 43. Làm các công việc mang tính thực hành

Câu 44. Thoải mái biểu lộ sở thích riêng

Câu 45. Quan sát, phản ánh, nghiên cứu

Câu 46. Tính logic

Câu 47. Tiếp xúc với thiên nhiên, động, thực vật

Câu 48. Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Câu 49. Sáng tạo tư tưởng, chương trình mới

Câu 50. Tự tổ chức công việc

Câu 51. Khuyên bảo, huấn luyện, giảng giải

Câu 52. Tính phiêu lưu, mạo hiểm

Câu 53. Thấy được kết quả công việc

Câu 54. Diễn đạt, tranh luận, thuyết phục

Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Gọi 0977 65 66 69