Trắc nghiệm ngành nghề

Một trong những cơ sở quan trọng trong sự lựa chọn ngành nghề để bảo đảm sự thành công trong học tập cũng như trong nghề nghiệp của mỗi cá nhân đó là việc xác định được “sở thích nghề nghiệp” của bản thân và hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình.

Theo J.L.Holland, có 6 nhóm “sở thích nghề nghiệp” tương ứng với các loại ngành nghề khác nhau trong xã hội nhưng có quan hệ với nhau, với những mức độ khác nhau. Đó là: Thực tế (Realistic), Nghiên cứu (Investigative), Nghệ thuật (Artistic), Xã hội (Social), Kinh doanh (Enterprise) và Quy củ (Conventional).

CTIM giới thiệu các bạn học sinh bản trắc nghiệm tâm lý đơn giản, hy vọng phần nào giúp các em khám phá “sở thích nghề nghiệp” của mình.

Câu 1. Khả năng viết, trình bày ý tưởng

Mức độ thích/đúng

Câu 2. Có tính tự lập

Mức độ thích/đúng

Câu 3. Làm việc với con số, theo các quy định

Mức độ thích/đúng

Câu 4. Tính tìm hiểu, khám phá

Mức độ thích/đúng

Câu 5. Tính thân thiện, giúp đỡ người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 6. Thoải mái biểu lộ sở thích riêng

Mức độ thích/đúng

Câu 7. Hoạt động vì mục tiêu xă hội, cái chung

Mức độ thích/đúng

Câu 8. Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Mức độ thích/đúng

Câu 9. Lịch thiệp, tử tế

Mức độ thích/đúng

Câu 10. Vận hành máy móc, thiết bị

Mức độ thích/đúng

Câu 11. Khuyên bảo, huấn luyện, giảng giải

Mức độ thích/đúng

Câu 12. Được sự kính trọng, vị nể

Mức độ thích/đúng

Câu 13. Làm các công việc mang tính thực hành

Mức độ thích/đúng

Câu 14. Khả năng hòa giải, giải quyết sự việc

Mức độ thích/đúng

Câu 15. Diễn đạt, tranh luận, thuyết phục

Mức độ thích/đúng

Câu 16. Làm việc ngoài trời

Mức độ thích/đúng

Câu 17. Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn

Mức độ thích/đúng

Câu 18. Dự kiến về chi tiêu, ngân sách

Mức độ thích/đúng

Câu 19. Gây ảnh hưởng đối với người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 20. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy

Mức độ thích/đúng

Câu 21. Thực hiện những vấn đề phức tạp

Mức độ thích/đúng

Câu 22. Cạnh tranh, vượt lên người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 23. Quan sát, phản ánh, nghiên cứu

Mức độ thích/đúng

Câu 24. Cẩn thận, tỉ mỉ

Mức độ thích/đúng

Câu 25. Có đầu óc thực tế

Mức độ thích/đúng

Câu 26. Tiếp xúc với thiên nhiên, động, thực vật

Mức độ thích/đúng

Câu 27. Có óc tưởng tượng

Mức độ thích/đúng

Câu 28. Có đầu óc phân tích

Mức độ thích/đúng

Câu 29. Lên kế hoạch, điều phối công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 30. Tính phiêu lưu, mạo hiểm

Mức độ thích/đúng

Câu 31. Có thể chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc

Mức độ thích/đúng

Câu 32. Điều tra, phân loại, kiểm tra đánh giá

Mức độ thích/đúng

Câu 33. Thấy được kết quả công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 34. Sáng tạo tư tưởng, chương trình mới

Mức độ thích/đúng

Câu 35. Tính tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng

Mức độ thích/đúng

Câu 36. Dễ thích nghi, linh động

Mức độ thích/đúng

Câu 37. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch và quyết định

Mức độ thích/đúng

Câu 38. Tính quyết đoán

Mức độ thích/đúng

Câu 39. Dễ xúc động

Mức độ thích/đúng

Câu 40. Quản lý, chỉ đạo, xem xét, đánh giá

Mức độ thích/đúng

Câu 41. Trình diễn, diễn xuất

Mức độ thích/đúng

Câu 42. Năng khiếu âm nhạc

Mức độ thích/đúng

Câu 43. Năng động

Mức độ thích/đúng

Câu 44. Tính logic

Mức độ thích/đúng

Câu 45. Làm công việc có nhiệm vụ rõ ràng

Mức độ thích/đúng

Câu 46. Làm các công việc thủ công

Mức độ thích/đúng

Câu 47. Lắng nghe và sẵn sàng phục vụ

Mức độ thích/đúng

Câu 48. Thích gặp gỡ, làm việc với con người

Mức độ thích/đúng

Câu 49. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp

Mức độ thích/đúng

Câu 50. Lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin

Mức độ thích/đúng

Câu 51. Tự tổ chức công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 52. Khả năng giải quyết các vấn đề

Mức độ thích/đúng

Câu 53. Tổng hợp, khái quát, suy diễn

Mức độ thích/đúng

Câu 54. Tính toán, so sánh, ghi chép số liệu

Mức độ thích/đúng
Đã trả lời 0/54 câu hỏi
Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Gọi 0977 65 66 69