Trắc nghiệm ngành nghề

Một trong những cơ sở quan trọng trong sự lựa chọn ngành nghề để bảo đảm sự thành công trong học tập cũng như trong nghề nghiệp của mỗi cá nhân đó là việc xác định được “sở thích nghề nghiệp” của bản thân và hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình.

Theo J.L.Holland, có 6 nhóm “sở thích nghề nghiệp” tương ứng với các loại ngành nghề khác nhau trong xã hội nhưng có quan hệ với nhau, với những mức độ khác nhau. Đó là: Thực tế (Realistic), Nghiên cứu (Investigative), Nghệ thuật (Artistic), Xã hội (Social), Kinh doanh (Enterprise) và Quy củ (Conventional).

CTIM giới thiệu các bạn học sinh bản trắc nghiệm tâm lý đơn giản, hy vọng phần nào giúp các em khám phá “sở thích nghề nghiệp” của mình.

Câu 1. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch và quyết định

Mức độ thích/đúng

Câu 2. Khả năng giải quyết các vấn đề

Mức độ thích/đúng

Câu 3. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy

Mức độ thích/đúng

Câu 4. Tính phiêu lưu, mạo hiểm

Mức độ thích/đúng

Câu 5. Làm việc ngoài trời

Mức độ thích/đúng

Câu 6. Tính quyết đoán

Mức độ thích/đúng

Câu 7. Năng động

Mức độ thích/đúng

Câu 8. Có tính tự lập

Mức độ thích/đúng

Câu 9. Dự kiến về chi tiêu, ngân sách

Mức độ thích/đúng

Câu 10. Tính logic

Mức độ thích/đúng

Câu 11. Có đầu óc phân tích

Mức độ thích/đúng

Câu 12. Có óc tưởng tượng

Mức độ thích/đúng

Câu 13. Khuyên bảo, huấn luyện, giảng giải

Mức độ thích/đúng

Câu 14. Lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin

Mức độ thích/đúng

Câu 15. Khả năng hòa giải, giải quyết sự việc

Mức độ thích/đúng

Câu 16. Có thể chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc

Mức độ thích/đúng

Câu 17. Hoạt động vì mục tiêu xă hội, cái chung

Mức độ thích/đúng

Câu 18. Tính thân thiện, giúp đỡ người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 19. Cẩn thận, tỉ mỉ

Mức độ thích/đúng

Câu 20. Làm các công việc thủ công

Mức độ thích/đúng

Câu 21. Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn

Mức độ thích/đúng

Câu 22. Thoải mái biểu lộ sở thích riêng

Mức độ thích/đúng

Câu 23. Tính tìm hiểu, khám phá

Mức độ thích/đúng

Câu 24. Quản lý, chỉ đạo, xem xét, đánh giá

Mức độ thích/đúng

Câu 25. Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Mức độ thích/đúng

Câu 26. Được sự kính trọng, vị nể

Mức độ thích/đúng

Câu 27. Lên kế hoạch, điều phối công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 28. Thực hiện những vấn đề phức tạp

Mức độ thích/đúng

Câu 29. Cạnh tranh, vượt lên người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 30. Năng khiếu âm nhạc

Mức độ thích/đúng

Câu 31. Thấy được kết quả công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 32. Làm công việc có nhiệm vụ rõ ràng

Mức độ thích/đúng

Câu 33. Tính toán, so sánh, ghi chép số liệu

Mức độ thích/đúng

Câu 34. Làm việc với con số, theo các quy định

Mức độ thích/đúng

Câu 35. Lắng nghe và sẵn sàng phục vụ

Mức độ thích/đúng

Câu 36. Tính tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng

Mức độ thích/đúng

Câu 37. Tự tổ chức công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 38. Tiếp xúc với thiên nhiên, động, thực vật

Mức độ thích/đúng

Câu 39. Làm các công việc mang tính thực hành

Mức độ thích/đúng

Câu 40. Khả năng viết, trình bày ý tưởng

Mức độ thích/đúng

Câu 41. Gây ảnh hưởng đối với người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 42. Vận hành máy móc, thiết bị

Mức độ thích/đúng

Câu 43. Tổng hợp, khái quát, suy diễn

Mức độ thích/đúng

Câu 44. Điều tra, phân loại, kiểm tra đánh giá

Mức độ thích/đúng

Câu 45. Diễn đạt, tranh luận, thuyết phục

Mức độ thích/đúng

Câu 46. Có đầu óc thực tế

Mức độ thích/đúng

Câu 47. Quan sát, phản ánh, nghiên cứu

Mức độ thích/đúng

Câu 48. Trình diễn, diễn xuất

Mức độ thích/đúng

Câu 49. Lịch thiệp, tử tế

Mức độ thích/đúng

Câu 50. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp

Mức độ thích/đúng

Câu 51. Dễ xúc động

Mức độ thích/đúng

Câu 52. Sáng tạo tư tưởng, chương trình mới

Mức độ thích/đúng

Câu 53. Thích gặp gỡ, làm việc với con người

Mức độ thích/đúng

Câu 54. Dễ thích nghi, linh động

Mức độ thích/đúng
Đã trả lời 0/54 câu hỏi
Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Gọi 0977 65 66 69