Trắc nghiệm ngành nghề

Trắc nghiệm ngành nghề (RIASEC)

Câu 1. Tính phiêu lưu, mạo hiểm

Câu 2. Có óc tưởng tượng

Câu 3. Tính thân thiện, giúp đỡ người khác

Câu 4. Thích gặp gỡ, làm việc với con người

Câu 5. Tính tìm hiểu, khám phá

Câu 6. Lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin

Câu 7. Làm việc với con số, theo các quy định

Câu 8. Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Câu 9. Gây ảnh hưởng đối với người khác

Câu 10. Trình diễn, diễn xuất

Câu 11. Quan sát, phản ánh, nghiên cứu

Câu 12. Có tính tự lập

Câu 13. Năng động

Câu 14. Quản lý, chỉ đạo, xem xét, đánh giá

Câu 15. Lắng nghe và sẵn sàng phục vụ

Câu 16. Tính logic

Câu 17. Làm các công việc thủ công

Câu 18. Khuyên bảo, huấn luyện, giảng giải

Câu 19. Thấy được kết quả công việc

Câu 20. Có đầu óc thực tế

Câu 21. Diễn đạt, tranh luận, thuyết phục

Câu 22. Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn

Câu 23. Dự kiến về chi tiêu, ngân sách

Câu 24. Làm công việc có nhiệm vụ rõ ràng

Câu 25. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy

Câu 26. Tổng hợp, khái quát, suy diễn

Câu 27. Dễ thích nghi, linh động

Câu 28. Tự tổ chức công việc

Câu 29. Cạnh tranh, vượt lên người khác

Câu 30. Lên kế hoạch, điều phối công việc

Câu 31. Vận hành máy móc, thiết bị

Câu 32. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp

Câu 33. Làm các công việc mang tính thực hành

Câu 34. Được sự kính trọng, vị nể

Câu 35. Năng khiếu âm nhạc

Câu 36. Có đầu óc phân tích

Câu 37. Khả năng giải quyết các vấn đề

Câu 38. Cẩn thận, tỉ mỉ

Câu 39. Tiếp xúc với thiên nhiên, động, thực vật

Câu 40. Hoạt động vì mục tiêu xă hội, cái chung

Câu 41. Tính tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng

Câu 42. Thoải mái biểu lộ sở thích riêng

Câu 43. Khả năng viết, trình bày ý tưởng

Câu 44. Làm việc ngoài trời

Câu 45. Có thể chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc

Câu 46. Tính toán, so sánh, ghi chép số liệu

Câu 47. Điều tra, phân loại, kiểm tra đánh giá

Câu 48. Thực hiện những vấn đề phức tạp

Câu 49. Tính quyết đoán

Câu 50. Lịch thiệp, tử tế

Câu 51. Khả năng hòa giải, giải quyết sự việc

Câu 52. Sáng tạo tư tưởng, chương trình mới

Câu 53. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch và quyết định

Câu 54. Dễ xúc động

Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Gọi 0977 65 66 69