Trắc nghiệm ngành nghề

Trắc nghiệm ngành nghề (RIASEC)

Câu 1. Làm việc ngoài trời

Câu 2. Khuyên bảo, huấn luyện, giảng giải

Câu 3. Sáng tạo tư tưởng, chương trình mới

Câu 4. Lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin

Câu 5. Quản lý, chỉ đạo, xem xét, đánh giá

Câu 6. Tính tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng

Câu 7. Thực hiện những vấn đề phức tạp

Câu 8. Có đầu óc phân tích

Câu 9. Lắng nghe và sẵn sàng phục vụ

Câu 10. Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn

Câu 11. Năng khiếu âm nhạc

Câu 12. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy

Câu 13. Cạnh tranh, vượt lên người khác

Câu 14. Tính logic

Câu 15. Tính thân thiện, giúp đỡ người khác

Câu 16. Dễ thích nghi, linh động

Câu 17. Lịch thiệp, tử tế

Câu 18. Thoải mái biểu lộ sở thích riêng

Câu 19. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch và quyết định

Câu 20. Có tính tự lập

Câu 21. Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Câu 22. Làm việc với con số, theo các quy định

Câu 23. Tổng hợp, khái quát, suy diễn

Câu 24. Dự kiến về chi tiêu, ngân sách

Câu 25. Tự tổ chức công việc

Câu 26. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp

Câu 27. Cẩn thận, tỉ mỉ

Câu 28. Tính quyết đoán

Câu 29. Thấy được kết quả công việc

Câu 30. Điều tra, phân loại, kiểm tra đánh giá

Câu 31. Tiếp xúc với thiên nhiên, động, thực vật

Câu 32. Làm các công việc mang tính thực hành

Câu 33. Năng động

Câu 34. Khả năng hòa giải, giải quyết sự việc

Câu 35. Thích gặp gỡ, làm việc với con người

Câu 36. Hoạt động vì mục tiêu xă hội, cái chung

Câu 37. Trình diễn, diễn xuất

Câu 38. Khả năng giải quyết các vấn đề

Câu 39. Gây ảnh hưởng đối với người khác

Câu 40. Vận hành máy móc, thiết bị

Câu 41. Khả năng viết, trình bày ý tưởng

Câu 42. Quan sát, phản ánh, nghiên cứu

Câu 43. Có thể chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc

Câu 44. Có óc tưởng tượng

Câu 45. Được sự kính trọng, vị nể

Câu 46. Tính phiêu lưu, mạo hiểm

Câu 47. Làm công việc có nhiệm vụ rõ ràng

Câu 48. Lên kế hoạch, điều phối công việc

Câu 49. Diễn đạt, tranh luận, thuyết phục

Câu 50. Làm các công việc thủ công

Câu 51. Tính tìm hiểu, khám phá

Câu 52. Có đầu óc thực tế

Câu 53. Tính toán, so sánh, ghi chép số liệu

Câu 54. Dễ xúc động

Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Gọi 0977 65 66 69