Trắc nghiệm ngành nghề

Trắc nghiệm ngành nghề (RIASEC)

Câu 1. Gây ảnh hưởng đối với người khác

Câu 2. Được sự kính trọng, vị nể

Câu 3. Dễ xúc động

Câu 4. Tính phiêu lưu, mạo hiểm

Câu 5. Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Câu 6. Cẩn thận, tỉ mỉ

Câu 7. Dễ thích nghi, linh động

Câu 8. Làm việc với con số, theo các quy định

Câu 9. Cạnh tranh, vượt lên người khác

Câu 10. Thấy được kết quả công việc

Câu 11. Khả năng viết, trình bày ý tưởng

Câu 12. Lắng nghe và sẵn sàng phục vụ

Câu 13. Tính toán, so sánh, ghi chép số liệu

Câu 14. Thực hiện những vấn đề phức tạp

Câu 15. Điều tra, phân loại, kiểm tra đánh giá

Câu 16. Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn

Câu 17. Làm các công việc thủ công

Câu 18. Tiếp xúc với thiên nhiên, động, thực vật

Câu 19. Khuyên bảo, huấn luyện, giảng giải

Câu 20. Diễn đạt, tranh luận, thuyết phục

Câu 21. Khả năng giải quyết các vấn đề

Câu 22. Có tính tự lập

Câu 23. Dự kiến về chi tiêu, ngân sách

Câu 24. Làm các công việc mang tính thực hành

Câu 25. Tự tổ chức công việc

Câu 26. Thoải mái biểu lộ sở thích riêng

Câu 27. Tính tìm hiểu, khám phá

Câu 28. Trình diễn, diễn xuất

Câu 29. Hoạt động vì mục tiêu xă hội, cái chung

Câu 30. Lịch thiệp, tử tế

Câu 31. Quản lý, chỉ đạo, xem xét, đánh giá

Câu 32. Có thể chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc

Câu 33. Sáng tạo tư tưởng, chương trình mới

Câu 34. Năng động

Câu 35. Thích gặp gỡ, làm việc với con người

Câu 36. Quan sát, phản ánh, nghiên cứu

Câu 37. Tính thân thiện, giúp đỡ người khác

Câu 38. Lên kế hoạch, điều phối công việc

Câu 39. Vận hành máy móc, thiết bị

Câu 40. Làm công việc có nhiệm vụ rõ ràng

Câu 41. Tổng hợp, khái quát, suy diễn

Câu 42. Làm việc ngoài trời

Câu 43. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp

Câu 44. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy

Câu 45. Khả năng hòa giải, giải quyết sự việc

Câu 46. Lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin

Câu 47. Có đầu óc phân tích

Câu 48. Tính quyết đoán

Câu 49. Có đầu óc thực tế

Câu 50. Tính logic

Câu 51. Năng khiếu âm nhạc

Câu 52. Tính tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng

Câu 53. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch và quyết định

Câu 54. Có óc tưởng tượng

Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Gọi 0977 65 66 69