Trắc nghiệm ngành nghề

Trắc nghiệm ngành nghề (RIASEC)

Câu 1. Làm việc ngoài trời

Câu 2. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy

Câu 3. Năng động

Câu 4. Khả năng viết, trình bày ý tưởng

Câu 5. Dự kiến về chi tiêu, ngân sách

Câu 6. Trình diễn, diễn xuất

Câu 7. Sáng tạo tư tưởng, chương trình mới

Câu 8. Điều tra, phân loại, kiểm tra đánh giá

Câu 9. Tổng hợp, khái quát, suy diễn

Câu 10. Hoạt động vì mục tiêu xă hội, cái chung

Câu 11. Tính logic

Câu 12. Diễn đạt, tranh luận, thuyết phục

Câu 13. Dễ thích nghi, linh động

Câu 14. Khả năng giải quyết các vấn đề

Câu 15. Lên kế hoạch, điều phối công việc

Câu 16. Lịch thiệp, tử tế

Câu 17. Làm các công việc thủ công

Câu 18. Lắng nghe và sẵn sàng phục vụ

Câu 19. Tự tổ chức công việc

Câu 20. Vận hành máy móc, thiết bị

Câu 21. Tính tìm hiểu, khám phá

Câu 22. Được sự kính trọng, vị nể

Câu 23. Gây ảnh hưởng đối với người khác

Câu 24. Thích gặp gỡ, làm việc với con người

Câu 25. Lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin

Câu 26. Làm việc với con số, theo các quy định

Câu 27. Tính phiêu lưu, mạo hiểm

Câu 28. Thấy được kết quả công việc

Câu 29. Dễ xúc động

Câu 30. Làm các công việc mang tính thực hành

Câu 31. Làm công việc có nhiệm vụ rõ ràng

Câu 32. Tính toán, so sánh, ghi chép số liệu

Câu 33. Có óc tưởng tượng

Câu 34. Năng khiếu âm nhạc

Câu 35. Khuyên bảo, huấn luyện, giảng giải

Câu 36. Thoải mái biểu lộ sở thích riêng

Câu 37. Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Câu 38. Có tính tự lập

Câu 39. Cẩn thận, tỉ mỉ

Câu 40. Cạnh tranh, vượt lên người khác

Câu 41. Có thể chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc

Câu 42. Có đầu óc thực tế

Câu 43. Tính tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng

Câu 44. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch và quyết định

Câu 45. Thực hiện những vấn đề phức tạp

Câu 46. Quan sát, phản ánh, nghiên cứu

Câu 47. Quản lý, chỉ đạo, xem xét, đánh giá

Câu 48. Khả năng hòa giải, giải quyết sự việc

Câu 49. Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn

Câu 50. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp

Câu 51. Có đầu óc phân tích

Câu 52. Tính quyết đoán

Câu 53. Tính thân thiện, giúp đỡ người khác

Câu 54. Tiếp xúc với thiên nhiên, động, thực vật

Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Gọi 0977 65 66 69