Trắc nghiệm ngành nghề

Một trong những cơ sở quan trọng trong sự lựa chọn ngành nghề để bảo đảm sự thành công trong học tập cũng như trong nghề nghiệp của mỗi cá nhân đó là việc xác định được “sở thích nghề nghiệp” của bản thân và hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình.

Theo J.L.Holland, có 6 nhóm “sở thích nghề nghiệp” tương ứng với các loại ngành nghề khác nhau trong xã hội nhưng có quan hệ với nhau, với những mức độ khác nhau. Đó là: Thực tế (Realistic), Nghiên cứu (Investigative), Nghệ thuật (Artistic), Xã hội (Social), Kinh doanh (Enterprise) và Quy củ (Conventional).

CTIM giới thiệu các bạn học sinh bản trắc nghiệm tâm lý đơn giản, hy vọng phần nào giúp các em khám phá “sở thích nghề nghiệp” của mình.

Câu 1. Làm việc với con số, theo các quy định

Mức độ thích/đúng

Câu 2. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch và quyết định

Mức độ thích/đúng

Câu 3. Dễ xúc động

Mức độ thích/đúng

Câu 4. Khả năng hòa giải, giải quyết sự việc

Mức độ thích/đúng

Câu 5. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp

Mức độ thích/đúng

Câu 6. Lịch thiệp, tử tế

Mức độ thích/đúng

Câu 7. Cạnh tranh, vượt lên người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 8. Cẩn thận, tỉ mỉ

Mức độ thích/đúng

Câu 9. Được sự kính trọng, vị nể

Mức độ thích/đúng

Câu 10. Làm công việc có nhiệm vụ rõ ràng

Mức độ thích/đúng

Câu 11. Thấy được kết quả công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 12. Làm các công việc mang tính thực hành

Mức độ thích/đúng

Câu 13. Hoạt động vì mục tiêu xă hội, cái chung

Mức độ thích/đúng

Câu 14. Điều tra, phân loại, kiểm tra đánh giá

Mức độ thích/đúng

Câu 15. Có tính tự lập

Mức độ thích/đúng

Câu 16. Tính logic

Mức độ thích/đúng

Câu 17. Tính thân thiện, giúp đỡ người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 18. Năng khiếu âm nhạc

Mức độ thích/đúng

Câu 19. Lên kế hoạch, điều phối công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 20. Vận hành máy móc, thiết bị

Mức độ thích/đúng

Câu 21. Dự kiến về chi tiêu, ngân sách

Mức độ thích/đúng

Câu 22. Quan sát, phản ánh, nghiên cứu

Mức độ thích/đúng

Câu 23. Khả năng viết, trình bày ý tưởng

Mức độ thích/đúng

Câu 24. Gây ảnh hưởng đối với người khác

Mức độ thích/đúng

Câu 25. Dễ thích nghi, linh động

Mức độ thích/đúng

Câu 26. Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn

Mức độ thích/đúng

Câu 27. Có đầu óc phân tích

Mức độ thích/đúng

Câu 28. Tính tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng

Mức độ thích/đúng

Câu 29. Trình diễn, diễn xuất

Mức độ thích/đúng

Câu 30. Tính quyết đoán

Mức độ thích/đúng

Câu 31. Thực hiện những vấn đề phức tạp

Mức độ thích/đúng

Câu 32. Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

Mức độ thích/đúng

Câu 33. Tự tổ chức công việc

Mức độ thích/đúng

Câu 34. Làm việc ngoài trời

Mức độ thích/đúng

Câu 35. Có thể chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc

Mức độ thích/đúng

Câu 36. Quản lý, chỉ đạo, xem xét, đánh giá

Mức độ thích/đúng

Câu 37. Khuyên bảo, huấn luyện, giảng giải

Mức độ thích/đúng

Câu 38. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy

Mức độ thích/đúng

Câu 39. Làm các công việc thủ công

Mức độ thích/đúng

Câu 40. Thích gặp gỡ, làm việc với con người

Mức độ thích/đúng

Câu 41. Khả năng giải quyết các vấn đề

Mức độ thích/đúng

Câu 42. Diễn đạt, tranh luận, thuyết phục

Mức độ thích/đúng

Câu 43. Tính phiêu lưu, mạo hiểm

Mức độ thích/đúng

Câu 44. Tổng hợp, khái quát, suy diễn

Mức độ thích/đúng

Câu 45. Lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin

Mức độ thích/đúng

Câu 46. Lắng nghe và sẵn sàng phục vụ

Mức độ thích/đúng

Câu 47. Tính toán, so sánh, ghi chép số liệu

Mức độ thích/đúng

Câu 48. Có óc tưởng tượng

Mức độ thích/đúng

Câu 49. Năng động

Mức độ thích/đúng

Câu 50. Tiếp xúc với thiên nhiên, động, thực vật

Mức độ thích/đúng

Câu 51. Thoải mái biểu lộ sở thích riêng

Mức độ thích/đúng

Câu 52. Có đầu óc thực tế

Mức độ thích/đúng

Câu 53. Tính tìm hiểu, khám phá

Mức độ thích/đúng

Câu 54. Sáng tạo tư tưởng, chương trình mới

Mức độ thích/đúng
Đã trả lời 0/54 câu hỏi
Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Gọi 0977 65 66 69